Sajtószoba

Leváltották őket, és pártfegyelmit kaptak az egykori szerkesztők

A napjainkban is kiadott szegedi Tiszatáj című irodalmi folyóirat hasábjain jelent meg Nagy Gáspár A Fiú naplójából című verse 1986 nyarán. Emiatt az államszocialista hatalom a lap szerkesztőit leváltotta, s megjelenését fél évre felfüggesztette.

– A Tiszatáj-ügy jelképezte azt a magyar politikatörténeti jelenséget, hogy az 1980-as évek derekára megjelentek olyan törekvések, amelyek, ha még nem is teljes rendszerváltozást, de valamiféle „rendszerreformot” szorgalmaztak. Mind a Kádár János vezette állampárt, a Magyar Szocialista Munkáspárt tagjai körében, mind az azon kívüli értelmiségi és egyéb csoportokban

– mondta az ügy hátteréről, illetve a rendszerváltozásban betöltött szerepéről Miklós Péter történész, címzetes egyetemi tanár, a vásárhelyi Emlékpont szakmai tanácsadója.

Délmagyarország – 2021. április 25.