Sajtószoba

Makót szállták meg a kommunisták elsőként a dél-alföldi városok közül

Több mint két évtizede minden év február 25-én emlékezünk a kommunista diktatúrák áldozataira. Az emléknapról és arról, hogy kik tekinthetőek a kommunizmus áldozatainak, Miklós Péter történésszel beszélgettünk.

https://www.delmagyar.hu/vezeto-hirek/2022/02/makot-szalltak-meg-a-kommunistak-elsokent-a-del-alfoldi-varosok-kozul

[…] Az államszocializmus korát bemutató egyetlen vidéki mú­­zeum és kutatóközpont, a vá­sárhelyi Emlékpont munkatársa szerint az 1940-es, 50-es évek fordulóján országszerte számos helyen felbukkanó kommunistaellenes illegális mozgalmak közül az egyik legnagyobb létszámú volt a Hódmezővásárhely környé­­ki kiterjedt tanyavilágban működő Fehér Gárda. Ennek tagságából – a fölszámolása idején – a rendőrség több mint háromszáz személyt azonosított, de a szervezettel kapcsolatot tartók száma elérhette az ezer főt is. 

Rámutatott, a magyar tanyai lakosság sem ideológiai, például a vallásüldözés miatt, sem gazdasági szempontból nem tudott azonosulni a kommunista rezsimmel. Emiatt fo­­gékony volt a rendszerellenes szervezkedésekre, és a Fehér Gárda kínálta ellenállási lehetőséget el tudta helyezni saját törekvéseinek körében. 

– A Fehér Gárda mozgalmat, amelynek tagjai többször vettek részt közös gyakorlatokon, kvázi alaki kiképzéseken, Kovács István és Blahó János irányította. Előbbi a Hódmezővásárhely és Orosháza közötti tanyavilág népét fogta össze, míg utóbbi az ottani fegyveres ellenállási törekvések kezdeményezője és szervezője volt

– mondta el Miklós Péter. 

A szakember beszámolt ar­­ról is, hogy a Fehér Gárda mozgalom 1950-es felszámolását követően két vezetőjét kivégezték Szegeden, 1951. március 30-án. Megjegyezte, jellemző a kommunista diktatúra világára, hogy családjuk nem adhatta meg nekik a végtisztességet, a kivégzettek tetemeit ugyanis átadták a szegedi egyetem kórbonctani intézetének.

Délmagyarország / delmagyar.hu – 2022. február 24.