Sajtószoba

A csanádi püspökségtől a második vatikáni zsinatig

A közelmúltban jelent meg a fiatal történész, Pálinkó Máté Hamvas Endre csanádi püspök életrajza című könyve, amely a magyar katolicizmus egyik jelentős – és méltatlanul elfeledett – alakjának életét és egyházi pályáját dolgozza föl. A főpap 1944-től csanádi püspök, 1964-től kalocsai érsek volt, aki egy ideig a magyar katolikus püspöki kar elnöki posztját is betöltötte és részt vett a második vatikáni zsinaton.

„Őszinte szimpátiával fogadtuk az ifjúság lelkes megmozdulását és bízunk jogos kívánságaik békés megvalósulásában.”

Hamvas Endre csanádi püspök kihúzott, öncenzúrázott zárómondata az 1956. október 25-én kelt körlevelében.

https://magyarnemzet.hu/kultura/2021/10/a-csanadi-puspoksegtol-a-masodik-vatikani-zsinatig

Magyar Nemzet – 2021. október 23.