Halmy Kund, történész

1975-ben született Budapesten. 2001-ben fejezte be tanulmányait a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának történelem szakán és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának politikaelmélet szakán. 2002 óta a PPKE Történettudományi Doktori Iskolájának hallgatója. 2001-től a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány munkatársaként részt vett a Terror Háza Múzeum állandó és időszaki kiállításainak létrehozásában.

Gerő András, történész

1952-ben született Budapesten. A Habsburg Történeti Intézet igazgatója. Az ELTE Bölcsészettudományi Kar Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszékén tanszékvezető egyetemi tanár, a Közép-Európai Egyetem oktatója. Kutatási területe az Osztrák-Magyar Monarchia kora, a polgárosodás, a szimbolikus politika története. A Budapesti Negyed főszerkesztője, a Századok szerkesztőbizottságának tagja.

Baracs Gabriella Etelka, főiskolai docens

Hódmezővásárhelyen született, 1947 -ben. A szegedi József Attila Tudományegyetem magyar-történelem szakán 1970-ben szerzett diplomát. 1977-ben Szegeden doktorál, három év múlva elvégzi az ELTE filozófia szakot. 1994-ben megkezdi a Debreceni Református Teológiai Akadémián a vallástanár szakot, ahol vallástanári oklevelet szerez. Tanulmányúton járt a Szovjetunióban, Belgiumban, Lengyelországban, Németországban, Angliában és Írországban. 1970-1976-ig a hódmezővásárhelyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari […]

Schmidt Mária, történész, a Terrror Háza Múzeum főigazgatója

Budapesten született 1953-ban. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának történelem-német szakán szerzett középiskolai tanári diplomát. 1985-ben doktori vizsgát tett, 1999-ben megszerezte a PhD fokozatot. 1996-tól Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense. 2005-ben történelemtudományok tudományágban ”habilitált doktori” címet szerzett. Posztgraduális ösztöndíjakkal, illetve vendégtanárként megfordult a bécsi és innsbrucki egyetemeken, Oxfordban, Párizsban, Berlinben a Technische Universitäten, Tel-Avivban, továbbá […]