Szalai András, építészmérnök, művészettörténész

1953-ban született Makón. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán kezdte meg, ahol 1978-ban szerzett oklevelet. Második diplomáját 1987-ben a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar művészettörténeti szakán szerezte meg. 1978 és 1987 között a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum tájegységfelelős építésze és tudományos segédmunkatársa. A Magyar Iparművészeti Főiskolán 1985-től, a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki […]

Szenti Tibor, író, néprajzkutató

Hódmezővásárhelyen született 1939-ben. Felsőfokú tanulmányait az óbudai felsőfokú szakiskolában kezdte, 1979-ben az Orvostovábbképző Intézet Egészségügyi Főiskolai Karán szerzett diplomát. 1980-ban a vásárhelyi Mezőgazdasági Főiskolán üzemmérnökként egy évig szakoktatóként dolgozott, máig a főiskola agrártörténész tudományos munkatársa. 1980-tól a vásárhelyi Erzsébet Kórházban előbb higiénikusként, majd egészségnevelőként dolgozott. Számos könyve jelent meg, többek közt a tanyavilágról.

Kassa Melinda, történész-muzeológus

1979-ben született Budapesten. 2003-ban történészi, 2004-ben pedig muzeológusi diplomát szerzett az ELTE Bölcsészettudományi Karán. 2004-től a Terror Háza Múzeum munkatársa.

Bernátsky Ferenc, történész

Szegeden született 1972-ben. 1990-ben érettségizett, 1991-ben technikusi végzettséget szerzett a Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskolában. A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán történelem szakos középiskolai tanári diplomát szerzett. 2001-től dolgozik a Tornyai János Múzeumban.

Hegedűsné Dékány Magdolna, népművelő, művészeti referens

1953-ban Hódmezővásárhelyen született. A szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán magyar-népművelő szakon szerzett oklevelet 1982-ben. 1972-től 1977-ig tervező a Hódmezővásárhelyi Népművészeti és Háziipari Szövetségnél, később népművelő a Hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeumban. 1996-tól a Budapesti Iparművészeti Főiskolán dolgozik. A Hódmezővásárhelyi Városi Tanács művelődési osztályán közművelődési felügyelő, majd az önkormányzati hivatalban művészeti referens. A Németh László Társaság egyik […]

Simon Ferenc, középiskolai tanár

Hódmezővásárhelyen született 1961-ben. A Kossuth Zsuzsanna Finommechanikai és Műszaki Szakközépiskolában érettségizett 1979-ben, majd a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán tanult tovább, ahol 1984-ben magyar-történelem szakos általános iskolai tanári oklevelet kapott. 1984-ben a szegedi József Attila Tudományegyetemen magyar szakos középiskolai tanári, majd 1993-ban a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán könyvtáros diplomát szerzett. 1984-től óraadó tanár, napközis nevelő. Utána […]

Szabó Dániel, tanár

1939-ben született Medgyesbodzáson. A békéscsabai Rózsa Ferenc Gimnáziumban érettségizett, majd a szegedi Tanárképző Főiskolán, később az MSZMP Politikai Főiskolán tanult tovább. Tanári pályáját a bucsai általános iskolában kezdte (1959-64), 1964 és 65 között a Csongrád megyei Moziüzemi Vállalat propaganda csoportvezetője, 1965-től 1966-ig a Ságvári Endre Általános Iskola tanára. 1966 és 1980 között a hódmezővásárhelyi MSZMP […]

Lőkös Györgyi, népművelő, etnográfus

Hódmezővásárhelyen született 1974-ben. 1992-ben érettségizett a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnáziumban. Tanulmányait 1992-ben a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán folytatta, ahol 1996-ban szerzett diplomát. 1997 és 2002 között a Debreceni Tudományegyetem hallgatója volt. 1996-tól 1998-ig a gyulai Göndöcs Benedek Szakképző Iskola tanára volt. 1998 óta a Hódmezővásárhelyi Polgármesteri Hivatal munkatársa.

Földvári László, népművelő, helytörténész

Hódmezővásárhelyen született 1941-ben. A hódmezővásárhelyi Felsőfokú Mezőgazdasági Technikumban állattenyésztési szaktechnikusi végzettséget szerzett, majd a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán földrajz-népművelő szakon diplomázott. 1959 és 1961 között a hódmezővásárhelyi Mérleggyárban ipari tanuló, majd 1965-1968-ig Székkutason, illetve Hódmezővásárhelyen volt főállattenyésztő. 1971-től 1973-ig a hódmezővásárhelyi Gorzsai Állami Gazdaság telepvezetője, majd a hódmezővásárhelyi Alföldi Porcelángyár termelésirányítója volt. 1978 és […]

Enyedi Zoltán, fotóriporter

Makón született 1939-ben. Iskoláit Makón, szakmai ismereteit Budapesten és Szegeden szerezte. 1960 és 1990 között a Csongrád Megyei Hírlap fotóriportere. 1990 óta is folytatja fotóriporteri tevékenységét, országos lapoknak készít tudósításokat.