Hírek

Együtt megélt történelemünk

A közös emlékezet tárházát, könyvtárát kívánja létrehozni és bővíteni a jövőben a Tornyai János Múzeum. Együtt megélt történelem címmel önéletírói pályázatot, valamint fiatalok bevonásával az idősebb generáció emlékeinek rögzítését és azok digitális tartalom formájában történő összegyűjtését indítja el a vásárhelyi közgyűjtemény. A diákok jelentkezhetnek interjúkészítésre, illetve a későbbiekben közvetlen környezetük múltidéző videóival pályázhatnak értékes ajándéktárgyakért.

Hódmezővásárhely városa évtizedek óta élen jár a kulturális emlékezet feltárásában és megőrzésében, és az ún. oral-history azaz elbeszélt történelem módszerével feldolgozott személyes emlékek összegyűjtésében. Ezen munkát az eltűnő tanyavilág és parasztság tanulságtevőivel folytatott személyes beszélgetésekkel és azok közreadásával Szenti Tibor író, néprajzkutató alapozta meg, majd az Emlékpont megalapításakor, illetve az azóta eltelt 18 évben százas nagyságrendben készültek életutakat feltáró mélyinterjúk vagy tematikus múltidézések a 20. század második felét kutató és feldolgozó muzeális intézményben.

A Tornyai János Múzeum 2024 márciusában két pályázattal folytatja e nagyszabású értékmentést. Az idősebb, nyugdíjas korosztály számára önéletírói pályázatot hirdet az intézmény a személyes emlékek és a történelmi korszakok döntően írásba foglalt összegzésére. A tartalmi korlát nélkül anyagokat, amelyek azonban nem kizárólag írott, hanem akár hang- vagy videófelvétel formájában is beadhatóak, április végéig várják a szervezők. A pályamunkák akár elhunyt családtagok vagy ismerősök korábban papírra vetett vagy másként rögzített visszaemlékezései is lehetnek. A másik most megjelenő felhívással az ifjabbakat célozza meg a múzeum: vállalkozó kedvű fiatalokat keresnek április 10-i jelentkezéssel, hogy – illő honorárium fejében – házról-házra járva ne csak a hírét vigyék e múltbeli emlékeket megőrző kezdeményezésnek, hanem össze is írják azokat, akik szívesen megosztanák életük értékes és tanulságos pillanatait, s okostelefonnal rögzítsék is e visszaemlékezéseket.

E két pályázati felhívás részleteiben a Vásárhelyi Valóság március 25-én megjelenő számában, illetve a múzeumi online és közösségi média felületeken ismerhető meg. Bővebb felvilágosítást a +36 70 603 8451 telefonszámon kaphatnak az érdeklődők.

A közeljövőben egy harmadik felhívás is megjelenik az általános iskolás és középiskolás korosztály számára. Ez a pályázat a 21. század okoseszközeivel audiovizuálisan rögzített megéléstörténeteket vár a fiatalok közvetlen (családi-rokoni-ismerősi) környezetéből.

Együtt megélt történelmünk – Álláshirdetés
Jelentkezési határidő: 2024. április 10. – Módosított határidő április 20.!

Együtt megélt történelmünk – Önéletírói páláyzat
Beadási határidő: 2024. április 30.