Létrehozók

Horváth Miklós, történész, hadtörténész

1953-ban született Kőszegen. Érettségi után hivatásos katonai pályára lépett. A nyolcvanas évektől folytat hadtörténelmi kutatásokat. 1989-ben a politikatudományok egyetemi doktora, 1996-ban a hadtudomány kandidátusa, 2003-ban a Magyar Tudományos Akadémia doktora címet szerezte meg. 2004-ben habilitált hadtörténelemből. 1990-től a Hadtörténeti Intézet és Múzeum kutatója, 2003 júliusától a Hadtörténeti Intézet igazgatója. 2005. szeptemberétől a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának kinevezett egyetemi tanára. A XX. Százád Intézet külsős munkatársa.