Emlékpont

Vincze Gábor

történész

Végzettség

Történelem szakos bölcsész (Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 1991)

Kutatási terület

A romániai magyar kisebbség 20. századi története

A magyar–román párt- és államközi kapcsolatok története 1945 és 1989 között

A hódmezővásárhelyi református egyház, valamint a Békés-Bánáti Református Egyházmegye 1945 utáni története

A szegedi népbíróság működése, különös tekintettel a hódmezővásárhelyi lakosok elleni perekre

Az 1944-45-ös rendszerváltozás Hódmezővásárhelyen és annak következményei

Az állambiztonság tevékenysége, ügynökök és esetek Hódmezővásárhelyen, Csongrád megyében

Antikommunista szervezkedések 1948 és 1956 között

Az 1945 utáni agrárpolitika, különös tekintettel az 1959-61 közötti erőszakos kolhozosításra

Csendőrsorsok 1945 után

Antikommunista nyomozások 1940 után Észak-Erdélyben és a Bácskában

Önálló kötetek

A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944–1953. JATE Társadalomelméleti és Kortörténeti Gyűjtemény – Teleki László Alapítvány Könyvtár és Dokumentációs Szolgálata, Szeged – Budapest, 1994

Illúziók és csalódások. Fejezetek a romániai magyarság második világháború utáni történetéből. Státus Könyvkiadó, Csíkszereda, 1999

 Magyar vagyon román kézen. Dokumentumok a romániai magyar iparvállalatok, pénzintézetek 2. világháború utáni helyzetéről és a magyar–román vagyonjogi vitáról. Pro-Print Kiadó, Csíkszereda, 2000

 Történelmi kényszerpályák – kisebbségi reálpolitikák II. Dokumentumok a romániai magyar kisebbség történetének tanulmányozásához 1944–1989. Pro-Print Kiadó, Csíkszereda, 2003

Asszimiláció vagy kivándorlás? Források a moldvai magyar etnikai csoport, a csángók modern kori történelmének tanulmányozásához (1860–1989) Erdélyi Múzeum-Egyesület – Teleki László Alapítvány, Kolozsvár – Budapest, 2004

 A száműzött egyetem. A Ferenc József Tudományegyetem sorsa Kolozsvártól Szegedig (1919–1921) JATE Press, Szeged, 2006

 Gúzsba kötött kisebbség. Magyarok a 20. századi Romániában. Partium Kiadó, h. n. [Nagyvárad], 2009

A Historical Chronology of the Hungarian Minority in Romania 1944–1989 Partium Press, h. n. [Nagyvárad], 2009

 „A legnagyobb nyugtalanság tapasztalható...” Eljárások református egyházi személyek ellen, a „népi demokrácia” első éveiben a Békés-Bánáti Egyházmegyében. Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ – Emlékpont, Hódmezővásárhely, 2016

 A békétlen Békés. Forradalom és megtorlás. Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum, Békés, 2016

Csendőrsors 1945 után az állambiztonsági és népbírósági iratok tükrében. Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, Ópusztaszer, 2019

Szerzőtársakkal írt könyvei:

Fehér Könyv az 1944 őszi magyarellenes atrocitásokról (Társszerzők: Gál Máriával és Gajdos Balogh Attila) Kiadja az RMDSZ Ügyvezető Elnökségének Politikai Főosztálya, Kolozsvár, 1995

 Erdély magyar egyeteme 1944–49 I. köt. (Társszerző: Lázok János) Custos Kiadó, Marosvásárhely, 1995

 Erdély magyar egyeteme 1944–49 II. köt. (Társszerző: Lázok János) Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 1998

 Revízió vagy autonómia? Iratok a magyar–román kapcsolatok történetéről 1945–1947 (Társszerző: Fülöp Mihály) Teleki László Alapítvány, Budapest, 1998

Autonómisták és centralisták. Észak-Erdély a két román bevonulás között 1944 szeptember – 1945 március (Társszerző: Nagy Mihály) Erdélyi Múzeum-Egyesület – Pro-Print Könyvkiadó, Kolozsvár – Csíkszereda, 2004. Román nyelvű kiadása: Autonomişti şi centralişti. Enigmele unor decizii istorice. Transilvania de Nord din septembrie 1944 până în martie 1945. Centrul de Resurse Etnoculturale în România. Cluj, 2008

Vasfüggöny Keleten. Iratok a magyar–román kapcsolatokról 1948–1955 (Társszerző: Fülöp Mihály) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2007