Emlékpont

Dr. habil. Miklós Péter

főigazgató, címzetes egyetemi tanár

Dr. Miklós Péter

Vissza

Végzettség

Habilitáció (habil) fokozat történelemtudományból (Károli Gáspár Református Egyetem, 2019)
Doktori (PhD) fokozat történettudományból (Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 2013)
Emberi erőforrás tanácsadó (Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, 2014)
Történelem szakos bölcsész és tanár (Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 2004)
Hittanár (Szegedi Hittudományi Főiskola, 2002)

Kutatási terület

A koalíciós évek párttörténete és politikai élete (1944–1949)
Magyarország 19–20. századi eszmetörténete és politikai gondolkodás-története
Hódmezővásárhely, Szeged és a dél-alföldi települések helytörténete, valamint művelődés- és társadalomtörténete

Önálló kötetek

Város, egyház, társadalom. Tanulmányok a szegedi katolicizmus történetéről. Szeged, 2004. 308 old.
Vallás, politika, művelődés. Egyháztörténeti tanulmányok. Szeged, 2006. 224 old.
„A jelen kor vészes napjaiban.” Dokumentumok a csanádi egyházmegye 1848/49-es történetéhez. Szeged, 2006. 112 old.
A szegedi bölcsészkar Radnóti Miklós diákéveiben. Tanulmányok Radnótiról, kortársairól és a szegedi egyetemről. Szeged, 2011. 160 old.
Hit és hagyomány. Fejezetek a katolikus egyházi év hagyományvilágából. Szeged, 2013. 64 old.
„A nemzet érdekeit szem előtt tartva” Mindszenty József koalíciós évekbeli tevékenységéről. Budapest, 2014. 128 old.
Az emlékezés világai. Művelődéstörténeti tanulmányok. Szeged, 2015. 228 old.
A Kecskeméti Lapok története (1868–1956). Szeged, 2016. 132 old.
Juhász Kálmán (1892–1966) Szeged, 2016. 64 old.
Szikra, láng, hamu. Az 1956-os forradalom és szabadságharc Csongrád megyei emlékezete. Szeged, 2016. 100 old.