Emlékpont

Takács Ferenc (1893 - 1956)

Szociáldemokrata politikus. Hódmezővásárhelyen született. 1908-ban lett tagja az építőmunkás-szakszervezetnek, és a Szociáldemokrata Pártnak. 1918 októberében a helyi pártszervezet titkárává választották. A Tanácsköztársaság alatti szerepvállalása miatt, az ellenforradalom győzelme után közel két évet börtönben töltött. 1929-ben a Szociáldemokrata Párt képviselőjeként a városi törvényhatóság tagja lett. Az 1935-ben a város országgyűlési képviselőjévé választották. 1935 és 1939 között szerkesztője volt a Nagy Magyar Alföld című folyóiratnak. 1944-ben beválasztották az ideiglenes nemzetgyűlésbe, és tagja lett az ideiglenes nemzeti kormánynak. 1945 júliusáig iparügyi miniszterként, majd földművelésügyi államtitkárként dolgozott. 1950. június 21-én hazaárulás vádjával börtönbe zárták. 1955-ben szabadult, majd a Legfelsőbb Bíróság 1957. szeptember 25-én rehabilitálta.