Emlékpont

Kiss Lajos (1881 - 1965)

Néprajzkutató, muzeológus, történész. Hódmezővásárhelyen született. Színésznek készült, és 1903-ban elvégezte a budapesti színiiskolát, de színtársulathoz nem szerződött. Életének meghatározó jelentőségű élménye a Tornyai János festőművésszel kötött barátsága. Tornyai kelti fel érdeklődését a népművészet szépsége iránt, és együtt látnak hozzá az 1904-es nagyszabású hódmezővásárhelyi ipari és mezőgazdasági kiállítás néprajzi anyagának összegyűjtéséhez. Erre a gyűjteményre épülve jött létre a város néprajzi múzeuma, melynek első őre 1912-ig Kiss Lajos lett. 1925-től a nyíregyházi Megyei Múzeum igazgatója lett. 1948-tól rövid ideig a fővárosi Néprajzi Múzeumban dolgozott. Munkásságát 1948-ban Kossuth-díjjal jutalmazták. Foglalkozott a földművelés, a táplálkozás, a népi építkezés, kerámia, szűcsmesterség, hímzés kérdéskörével, végzett népzenei gyűjtést, helynévgyűjtést, Szabolcs vármegyében ásatásokat is folytatott. Feldolgozta a Vásárhelyi Múzeum történetét, és a vásárhelyi művészélet első évtizedének krónikáját is.