Emlékpont

Kárász József (1914 - 1996)

Író, könyvtáros. Szegeden született. A Református Bethlen Gábor Gimnáziumban érettségizett 1932-ben. Sárospatakon teológiát hallgatott, majd Kolozsvárott folytatta tanulmányait. Az Erdélyi Helikon, az Ifjú Erdély, a Pásztortűz közölte műveit, és részt vett a Hitel című folyóirat alapításában. A teológiai akadémiát Budapesten fejezte be, majd 1935-ben tért vissza Vásárhelyre. Az Egyetemi Kör tagjaként ott volt a Márciusi Front alakulásánál, szerkesztette a Hidat, a Front rövid életű lapját. A népi írók elleni perek idején egy, a védelmükben írott cikke miatt kéthavi fogházra ítélték. 1939-ben a Stádium kiadó alkalmazta, itt jelent meg első regénye, a Tanya. 1941-ben két újabb kötettel jelentkezett. Csak 1956 elejétől jelenhettek meg újra írásai a Vásárhelyi Szóban, a Tiszatájban, majd 1957-ben új könyve, A gyújtogató. 1958-ban került az akkor Vásárhelyen működő Csongrád Megyei Könyvtárhoz. A helyi sajtó föltárásának megkezdésével új utat jelölt ki a helyismereti kutatásban, megyei sajtóbibliográfiája pótolhatatlan kézikönyv. 1993-ban Hódmezővásárhely díszpolgárává avatta.